Welkom bij HL7!

HL7 staat voor Health Level Seven: de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Deze site maakt u wegwijs in de HL7 organisatie, biedt u nieuws en informatie en geeft u toegang tot de vrij beschikbare materialen.

 

Voor u verder gaat: kies in het vak rechts of u zorgverlener, bestuurder of ICT-professional bent: u krijgt dan de voor u meest relevante informatie in een vorm en taal die past bij uw functie en interesses. Uiteraard kunt u naar hartelust verder vrijelijk grasduinen in alle informatie die u op deze site vindt! We wensen u veel leesplezier. Laat ons s.v.p. weten wanneer u bepaalde informatie die u zoekt niet kunt vinden? We helpen u graag verder.

Projectgroep eMeasures gaat kwaliteitsindicatoren Hoofd Hals Tumoren laten zien
Projectgroep eMeasures gaat kwaliteitsindicatoren Hoofd Hals Tumoren laten zien

Het project eMeasures heeft afspraken gemaakt over het opleveren van een visie, een business case en een showcase. Voor de showcase is gekozen voor de kwaliteitesindicatoren voor Hoofd Hals Tumoren.


Impressies van twee succesvolle HL7 dagen
Impressies van twee succesvolle HL7 dagen

De mooiste uitspraak van één van de deelnemers geeft duidelijk aan dat de HL7 NL Working Group Meeting in een behoefte voorziet: "Dank voor een platform waarop domeinspecifieke toepassingen kunnen worden gebouwd waardoor er meer zorg en minder administratie kan wordên geleverd."


Eerste lijn breidt gebruik HL7 uit
Eerste lijn breidt gebruik HL7 uit

In de eerstelijns zorg wordt het gebruik van HL7 standaarden steeds meer gemeengoed om samen goede zorg te verlenen door informatie gestructureerd met elkaar te delen.


Kwaliteitsindicatoren: hoe HL7 kan helpen!
Kwaliteitsindicatoren: hoe HL7 kan helpen!

HL7 biedt ondersteuning bij het definieren van kwaliteitsindicatoren en het aanleveren van deze gegevens aan landelijke registraties, de Inspectie en het Kwaliteitsinstituut. In het project eMeasures wordt dit concreet uitgewerkt.


Hebt u HighLights al gezien?
Hebt u HighLights al gezien?

Deze week is bij alle leden van HL7 Nederland de nieuwe uitgave van HighLights op de mat gevallen. Boordevol informatie over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de EPD en PGD standaard modellen, de nieuwe FHIR standaard en de rol van terminologiestandaarden als SNOMED binnen HL7.


Nieuw bestuurslid geïnstalleerd
Nieuw bestuurslid geïnstalleerd

Op woensdag 28 januari is Robert Veen aangetreden als nieuw bestuurslid en heeft hij tijdens het nieuwjaarsetentje kennis kunnen maken met het Actieve Leden Forum en het Kernteam. Robert vervangt Bart Diederen die vanwege een wisseling van werkkring zijn bestuurslidmaatschap heeft moeten opgeven. Het bestuur bedankt Bart voor zijn inzet en ziet uit naar een goede samenwerking met Robert.


> Archief