Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling

Sinds december 2018 is het Ministerie van VWS bezig om de regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vorm te geven. Eén van de belangrijke onderdelen van deze regie is de Wet elektronische gegevensuitwisselling in de zorg. Het concept wetsvoorstel heeft tot 10 juni 2020 ter consultatie voorgelegen. Ook HL7 Nederland heeft een reactie gegeven ten behoeve van een heldere positionering in dit speelveld. De door u gegeven input hierop is zeer gewaardeerd! Onderstaand volgt de oorspronkelijk oproep voor uw bijdrage.

Het programma en de roadmap

Het concept wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, dat door het Ministerie van VWS in nauwe samenwerking met veldpartijen en het Informatieberaad Zorg wordt uitgevoerd. Stap voor stap zullen specifieke (onderdelen van) zorgprocessen op de roadmap worden geplaatst en worden uitgewerkt. Doel is om de randvoorwaarden in te vullen die nodig zijn voor het verlenen van goede zorg en om de hiervoor te gebruiken standaarden zorgbreed ingevoerd te krijgen.

De wet in een notendop

De wet regelt dat de Minister van VWS, door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur, specifieke zorgprocessen kan aanwijzen waarbinnen gegevensuitwisseling elektronisch volgens een norm voor eenheid van taal en eenheid van techniek moet worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. de zorgverleners (professionals) zijn het eens over welke informatie er wanneer moet worden uitgewisseld (vastgelegd in een kwaliteitsstandaard);
 2. de veldpartijen (zorgaanbieders, ICT-leveranciers) hebben werkende oplossingen om dit te realiseren;
 3. er een NEN norm is ontwikkeld, in opdracht van de minister, waarin de eenheid van taal en eenheid van techniek voor de uitwisseling eenduidig beschreven staat.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan dan regelt de wet dat alle zorgaanbieders (dus de instelling, niet het individu) verplicht zijn om voor de aangewezen gegevensuitwisseling alleen informatietechnologieproducten en -diensten te gebruiken die voorzien zijn van een certificaat op basis van de ontwikkelde norm (punt 3 hierboven).

De consultatie

Het concept wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting zijn op 10 maart gepubliceerd voor consultatie. HL7 Nederland wil hier uiteraard op reageren. Onderstaand document bevat een samenvatting van de (volgens en voor ons) belangrijkste onderdelen van de beide teksten, met op de laatste slide de concept vragen en opmerkingen die wij in het kader van de consultatie in willen dienen. Wat is bijvoorbeeld de relatie met de onlangs verschenen beleidsnota rondom REST API's, wat is de positie van een informatiestandaard, hoe beheren we de administratieve gegevens en wat is de rol van HL7 Nederland ten opzichte van NEN?

Wij hechten groot belang aan uw input op deze vragen en opmerkingen, zodat we een evenwichtige reactie namens al onze leden kunnen indienen. Uw input kunt u eenvoudig per email versturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar doe dit wel vóór 1 juni 2020.

 

Maak uw organisatie lid

Als uw organisatie het verbeteren van informatie in de zorg belangrijk vindt, maak uw organisatie dan lid van HL7 Nederland!

MAAK UW ORGANISATIE LID

e-Highlights

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via
e-HighLights - de HL7 Nieuwsbrief.


Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Contact

 • Stichting HL7 Nederland
  Willem Barentszstraat 1
  3902 DE VEENENDAAL
  +31 (0)318 - 548869
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.