Organisatie

Organisatie

De organisatiestructuur van de Stichting HL7 Nederland bestaat uit een wisselend aantal projectgroepen en beheergroepen, gecoördineerd door het HL7 Kernteam en ondersteund vanuit het HL7 Bestuur. Cursussen en trainingen worden onder auspiciën van HL7 Nederland uitgevoerd door ervaren HL7-leden via HL7 Opleidingen.

onderzoek, ontwikkeling, implementatie, beheer en monitoring

Organisatie

Vrijwilligers vanuit de leden van HL7 Nederland werken gericht aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepassingen van de HL7 standaarden. Daarnaast ondersteunen wij de implementatie van onze producten door het beantwoorden van vragen en het doorvoeren van (kleine) aanpassingen. Wij houden via onze leden de vinger aan de pols van de vraag naar nieuwe (toepassingen van) standaarden en het gebruik van onze producten. De Stichting omvat op dit moment ruim 200 leden; formeel heten dit aangesloten organisaties, aangezien een stichting geen leden heeft, maar in de wandelgangen zijn het gewoon leden.

HL7 Organisatie Structuur 2016

Projectgroepen en Beheergroepen

Projectgroepen zijn gericht op het realiseren van nieuwe modellen, standaarden of implementatiegidsen, veelal rondom nieuwe initiatieven of nieuwe domeinen. Beheergroepen houden zich bezig met het up-to-date houden van documentatie en implementatiegidsen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe internationale versies en veranderende inzichten. Daarnaast zorgen zij ook voor het beantwoorden van vragen van de leden (Q&A).

Actieve Leden Forum

Het "Actieve Leden Forum" is opgericht voor al die leden die graag mee willen bepalen hoe de activiteiten van HL7 Nederland in de breedte vorm krijgen, los van een eventuele rol in een projectgroep of beheergroep. Ieder lid van HL7 Nederland kan zich aanmelden voor dit Forum en we roepen iedereen op daarvan gebruik te maken! De leden van dit Forum zullen door het Kernteam expliciet uitgenodigd worden voor de diverse bijeenkomsten. Van deze actieve leden wordt wel verwacht dat ze zich ook actief voorbereiden op en bemoeien met de discussies en de daaruit volgende acties. Het is dus geen vrijblijvende rol.

Kernteam

Het Kernteam is verantwoordelijk voor het organiseren van de coördinatie van alle operationele werkzaamheden en is bevoegd hier besluiten over te nemen. Hiertoe zal het Kernteam tijdens de HL7 Nederland Working Group Meeting (HL7 NL WGM), maar waar nodig ook tussendoor, bijeenkomsten organiseren met de trekkers van de onderwerpen die op dat moment op de agenda staan. Het Kernteam bestaat uit 3 á 4 mensen die verantwoordelijk zijn voor:

 • de organisatie van de Nederlandse HL7 WGM's
 • het beoordelen, vaststellen en bewaken van uit te voeren projecten
 • het organiseren van het beheer van alle HL7 producten inclusief vragen & antwoorden
 • de operationele afstemming en samenwerking met landelijke zuster- en partnerorganisaties
 • het organiseren van de inbreng in de internationale HL7 ontwikkelingen via de HL7 International WGM's

Het Kernteam bestaat op dit moment uit:

 • Roel Barelds (voorzitter)
 • Frank Ploeg (vice-voorzitter)
 • Yvonne Pijnacker Hordijk (lid)
 • Robin van Everdingen (lid)

Bestuur

Het HL7 bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de Stichting en richt zich op de niet inhoudelijke aspecten, waaronder financien, communicatie, (internationale) samenwerking en ledenbeleid. De leden van het Kernteam hebben vanwege hun rol ook zitting in het Bestuur, waarmee is verzekerd dat er aansluiting blijft bestaan tussen de beleids- en bestuurlijke aangelegenheden en de inhoudelijke ontwikkel- en beheerwerkzaamheden van de project- en beheergroepen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

 • Jan-Eric Slot (voorzitter)
 • Rob Mulders (oud-voorzitter)
 • Robert Stegwee (vice-voorzitter)
 • Albert Boersma (penningmeester/secretaris)
 • Esther Bloemen (lid)
 • Marlene Gigase (lid)
 • Robert Veen (lid)
 • Roel Barelds (vanuit het KT)

Openbaarheid

De Stichting HL7 Nederland hecht bijzonder grote waarde aan openheid, transparantie en betrokkenheid van alle leden. Om die reden zijn alle vergaderingen van HL7 Bestuur, Kernteam, Actieve Leden Forum en de diverse project- en beheergroepen vrij toegankelijk voor alle leden.

Erkenning

Zowel binnen HL7 Nederland als bij HL7 International wordt de inzet van onze vrijwilligers zeer gewaardeerd. Degenen die daarbij in het oog springen worden geregeld in het zonnetje gezet. Wij houden daarvan natuurlijk een overzicht bij, om hen de erkenning te geven voor het vele werk dat zij voor HL7 verzetten.

Maak uw organisatie lid

Als uw organisatie het verbeteren van informatie in de zorg belangrijk vindt, maak uw organisatie dan lid van HL7 Nederland!

MAAK UW ORGANISATIE LID

e-Highlights

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via
e-HighLights - de HL7 Nieuwsbrief.


Contact

 • Stichting HL7 Nederland
  Willem Barentszstraat 1
  3902 DE VEENENDAAL
  +31 (0)318 - 548869
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.